گردشگری سلامت ایران

گردشگری سلامت ایران
0
Hotelux

گردشگری پس از صنعت نفت و خودرو سازی سومین صنعت بزرگ دنیا می باشد.  که تاثیر بسزایی در درآمدزایی ارزی یک کشور دارد.  امروزه این صنعت به صورت یک تخصص درآمده است و  به شاخه‌های تخصصی نظیر گردشگری فرهنگی، گردشگری ورزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری مذهبی، گردشگری سلامت و غیره تقسیم شده است.

سازمان جهانی گردشگری (WTO) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می‌کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آب‌های معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی) منجر می‌شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از ۲۴ ساعت است – به طول می‌انجامد. مقوله‌ی گردشگری سلامت فراتر از گردشگری درمانی است. آب‌های گرم و معدنی و لجن درمانی همراه با امکانات طبیعی نیز شامل مقوله‌ی گردشگری سلامت است.

درحال حاضر ایران مقصد گردشگری از سه کشور عراق، آذربایجان و عمان صاحب بیشترین گردشگر سلامت در ایران هستند و کشورهای حوزه خلیج فارس و افغانستان در رده های بعدی قرار دارند. 

شما هم نظر بدهید


کاربر گرامی نظر شما ثبت گردید


;